Vi har lukket lenkesamlingen for diagnosebeskrivelser

Leter du etter beskrivelse av en diagnose, er dette gode nettsteder

Helseportal for allmennheten

Artikler og kunnskapsoppsummeringer for fagpersoner

Læringsportal for fagpersoner med filmer og kurs

Svenske diagnosebeskrivelser

Europeisk portal om sjeldne diagnoser

Informasjon om Nordic Conference for Rare Disorders

Rarelink er et nordisk samarbeid for å gjøre kvalitetssikret kunnskap om sjeldne diagnoser lett tilgjengelig. Rarelink ble etablert i 2004