Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser

Velg i alfabetisk diagnoseliste

Diagnose:

Pompes sykdom (Glykogenose, type II)

Andre betegnelser for "Pompes sykdom"

Norsk

  • Glykogenose, type II

Engelsk

  • Pompe disease
  • Glycogen storage disease II
  • Glycogenosis type II, Acid maltase deficiency

Dansk

  • Pompes sygdom
  • Glycogen storage disease II

Svensk

  • Glykogenos typ II
  • Pompes sjukdom
  • Surt maltasbrist

Informasjon (diagnose)

Informasjon og diagnosebeskrivelsene er lenker til eksterne Internettsider.

En diagnose kan ha flere navn, både på norsk og de andre språkene. En liste over disse finner du på slutten av siden


Finner du ikke det du leter etter, ring Servicetelefonen i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 800 41 710 eller bruk epost (sjeldne-diagnoser@ous-hf.no)

Støttet av Nordisk Ministerråd Nordisk ministerråd