Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser

Velg i alfabetisk diagnoseliste

Diagnose:

Mastocytose (Mastocytose i hud/kutan mastocytose)

Kontaktmuligheter

Notater

Det er to former for mastocytose: -Systemisk mastocytose -Kutan mastocytose, hvor det primært er symptomer fra huden (urticaria pigmentosa).

Andre betegnelser for "Mastocytose"

Norsk

  • Mastocytose i hud/kutan mastocytose

Engelsk

  • Mastocytosis

Dansk

  • Mastocytose
  • Urticaria Pigmentosa

Svensk

  • Mastocytos
  • Kutan mastocytos
  • Systemisk mastocytos

Finsk

  • Mastosytoosi

Informasjon (diagnose)

Informasjon og diagnosebeskrivelsene er lenker til eksterne Internettsider.

En diagnose kan ha flere navn, både på norsk og de andre språkene. En liste over disse finner du på slutten av siden


Finner du ikke det du leter etter, ring Servicetelefonen i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 800 41 710 eller bruk epost (sjeldne-diagnoser@ous-hf.no)

Støttet av Nordisk Ministerråd Nordisk ministerråd