Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser

Velg i alfabetisk diagnoseliste

Diagnose:

Mitokondriesykdommer (Mitokondrielle sykdommer)

Notater

Mitokondriesykdommer er betegnelsen på en gruppe sykdommer knyttet til organismens energiomsetning. Mange av sykdommene ligger direkte med sitt diagnosenavn på rarelink. Alpers sykdom, CPEO, Kearn-Sayres syndrom, LHON, Leighs sykdom, MELAS, MERFF, MNGIE, Pearsons syndrom, PNDC og gruppen av kompleksdefektene I-V.

Andre betegnelser for "Mitokondriesykdommer"

Norsk

  • Mitokondrielle sykdommer

Engelsk

  • Mitochondrial Diseases

Dansk

  • Mitokondriesygdomme

Svensk

  • Mitokondriella sjukdomar

Informasjon (diagnose)

Informasjon og diagnosebeskrivelsene er lenker til eksterne Internettsider.

En diagnose kan ha flere navn, både på norsk og de andre språkene. En liste over disse finner du på slutten av siden


Finner du ikke det du leter etter, ring Servicetelefonen i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 800 41 710 eller bruk epost (sjeldne-diagnoser@ous-hf.no)

Støttet av Nordisk Ministerråd Nordisk ministerråd