Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser

Velg i alfabetisk diagnoseliste

Diagnose:

Progressiv ekstern oftalmoplegi

Kontaktmuligheter

Beklager, rarelink kjenner ikke til norsk forening eller kontaktperson for denne diagnosen. Prøv gjerne en av de andre nordiske lenkene.

Notater

Frambu gir kompetansesentertilbud til hele gruppen Mitokondriesykdommer.

Andre betegnelser for "Progressiv ekstern oftalmoplegi"

Norsk

  • PEO

Engelsk

  • AFVIST - RID 60 Allready in rarelink Progressive external ophthalmoplegia

Dansk

  • Chronic progressive external ophthalmoplegia

Svensk

  • Progressiv extern oftalmoplegi
  • CPEO
  • PEO

Finsk

Informasjon (diagnose)

Informasjon og diagnosebeskrivelsene er lenker til eksterne Internettsider.

En diagnose kan ha flere navn, både på norsk og de andre språkene. En liste over disse finner du på slutten av siden


Finner du ikke det du leter etter, ring Servicetelefonen i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 800 41 710 eller bruk epost (sjeldne-diagnoser@ous-hf.no)

Støttet av Nordisk Ministerråd Nordisk ministerråd