Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser

Velg i alfabetisk diagnoseliste

Diagnose:

Primære (medfødte) immunsviktsykdommer (Congenital immune deficiency diseases)

Informasjon/Diagnosebeskrivelser

Notater

Medfødt eller primær immunsvikt er en samlebetegnelse på en rekke sjeldne sykdommer med svikt i ulike deler av immunsystemet. I diagnoselisten finnes beskrivelser både av undergrupper og spesifikke diagnoser.

Andre betegnelser for "Primære (medfødte) immunsviktsykdommer"

Norsk

  • Primær immunsvikt

Engelsk

  • Congenital immune deficiency diseases

Dansk

  • Medfødt immundefekt sygdomme
  • Primær immundefekt

Svensk

  • Primära immunbristsjukdomar

Finsk

  • Synnynnäinen immuunipuutos

Informasjon (diagnose)

Informasjon og diagnosebeskrivelsene er lenker til eksterne Internettsider.

En diagnose kan ha flere navn, både på norsk og de andre språkene. En liste over disse finner du på slutten av siden


Finner du ikke det du leter etter, ring Servicetelefonen i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 800 41 710 eller bruk epost (sjeldne-diagnoser@ous-hf.no)

Støttet av Nordisk Ministerråd Nordisk ministerråd