Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser

Velg i alfabetisk diagnoseliste

Diagnose:

Isodisentrisk kromosom 15

Informasjon/Diagnosebeskrivelser

Beklager, men det finnes ingen norsk informasjon om denne diagnosen. Vennligst ta kontakt med ett av de andre nordiske senterne.

Kontaktmuligheter

Beklager, rarelink kjenner ikke til norsk forening eller kontaktperson for denne diagnosen. Prøv gjerne en av de andre nordiske lenkene.

Andre betegnelser for "Isodisentrisk kromosom 15"

Norsk

  • Invertert duplikasjon, kromosom 15
  • Kromosom 15, isodisentrisk

Engelsk

  • Marker chromosome 15 syndrome, Idic (15) syndrome, Isodicentric 15 syndrome, Inverted duplication (15)

Dansk

  • Isodicentrisk kromosom 15
  • Inverted duplicated chromosome 15
  • Kromosom 15, Isodicentrisk

Svensk

  • Markörkromosom 15-syndromet
  • Idic(15)-syndromet
  • Kromosom 15

Informasjon (diagnose)

Informasjon og diagnosebeskrivelsene er lenker til eksterne Internettsider.

En diagnose kan ha flere navn, både på norsk og de andre språkene. En liste over disse finner du på slutten av siden


Finner du ikke det du leter etter, ring Servicetelefonen i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 800 41 710 eller bruk epost (sjeldne-diagnoser@ous-hf.no)

Støttet av Nordisk Ministerråd Nordisk ministerråd