Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser

Velg i alfabetisk diagnoseliste

Diagnose:

WAGR syndrom (WAGR syndrome, Wilms tumour, aniridia, genital abnormalities and retardation; WAGR)

Informasjon/Diagnosebeskrivelser

Beklager, men det finnes ingen norsk informasjon om denne diagnosen. Vennligst ta kontakt med ett av de andre nordiske senterne.

Andre betegnelser for "WAGR syndrom"

Engelsk

  • WAGR syndrome, Wilms tumour, aniridia, genital abnormalities and retardation; WAGR

Dansk

  • WAGR syndrom
  • Wilms tumor-aniridi-urogenital misdannelse-mental retarderings syndrom

Svensk

  • WAGR-syndromet
  • WAGR; Wilms tumör, aniridi, genitala missbildningar och retardation

Informasjon (diagnose)

Informasjon og diagnosebeskrivelsene er lenker til eksterne Internettsider.

En diagnose kan ha flere navn, både på norsk og de andre språkene. En liste over disse finner du på slutten av siden


Finner du ikke det du leter etter, ring Servicetelefonen i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 800 41 710 eller bruk epost (sjeldne-diagnoser@ous-hf.no)

Støttet av Nordisk Ministerråd Nordisk ministerråd