Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser

Velg i alfabetisk diagnoseliste

Diagnose:

Unverricht- Lundborg, Myoklon epilepsi

Informasjon/Diagnosebeskrivelser

Beklager, men det finnes ingen norsk informasjon om denne diagnosen. Vennligst ta kontakt med ett av de andre nordiske senterne.

Kontaktmuligheter

Beklager, rarelink kjenner ikke til norsk forening eller kontaktperson for denne diagnosen. Prøv gjerne en av de andre nordiske lenkene.

Andre betegnelser for "Unverricht- Lundborg, Myoklon epilepsi"

Engelsk

  • Myoclonic Epilepsy Of Unverricht And Lundborg
  • Epilepsy, Progressive Myoclonus 1

Dansk

  • Unverricht-Lundborg
  • Progressiv myoclonus epilepsi type 1

Svensk

  • Myoclonic epilepsy of Unverricht and Lundborg

Finsk

  • Unverricht-Lundborgin tauti
  • ULD-EPM1

Informasjon (diagnose)

Informasjon og diagnosebeskrivelsene er lenker til eksterne Internettsider.

En diagnose kan ha flere navn, både på norsk og de andre språkene. En liste over disse finner du på slutten av siden


Finner du ikke det du leter etter, ring Servicetelefonen i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 800 41 710 eller bruk epost (sjeldne-diagnoser@ous-hf.no)

Støttet av Nordisk Ministerråd Nordisk ministerråd