Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser

Velg i alfabetisk diagnoseliste

Diagnose:

Kortvoksthet (Dwarfism)

Informasjon/Diagnosebeskrivelser

Notater

Kortvoksthet brukes som betegnelse på en rekke sjeldne diagnoser, blant annet: akondroplasi, diastrofisk dysplasi, fibrøs dysplasi, hypokondroplasi, kondroektodermal dysplasi (Ellis-van Crevelds syndrom), kondrodystrofi, Leri-Weill dyskondrosteose, metafyseal kondrodysplasi, metatrofisk dysplasi, multippel epifyseal dysplasi, pseudoakondroplasi, pyknodysostose, Schimkes immuno osseøse dysplasi (SCH), spondyloepifyseal dysplasi (SED), spondyloepimetafyseal dysplasi (SEMD), spondylo karpotarsal synostose syndrom, spondylometafyseal dysplasi (SMD).

Andre betegnelser for "Kortvoksthet"

Engelsk

  • Dwarfism

Dansk

  • Dværgvækst
  • Væksthæmning

Svensk

  • Kortväxthet

Informasjon (diagnose)

Informasjon og diagnosebeskrivelsene er lenker til eksterne Internettsider.

En diagnose kan ha flere navn, både på norsk og de andre språkene. En liste over disse finner du på slutten av siden


Finner du ikke det du leter etter, ring Servicetelefonen i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 800 41 710 eller bruk epost (sjeldne-diagnoser@ous-hf.no)

Støttet av Nordisk Ministerråd Nordisk ministerråd