Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser

Velg i alfabetisk diagnoseliste

Diagnose:

Danon sykdom (Danon disease, Lysosomal-associated membrane protein 2, LAMP2)

Informasjon/Diagnosebeskrivelser

Beklager, men det finnes ingen norsk informasjon om denne diagnosen. Vennligst ta kontakt med ett av de andre nordiske senterne.

Kontaktmuligheter

Beklager, rarelink kjenner ikke til norsk forening eller kontaktperson for denne diagnosen. Prøv gjerne en av de andre nordiske lenkene.

Notater

Frambu har nasjonalt kompetansesentertilbud til lysosomale sykdommer, men det er ikke utarbeidet egen informasjon om Danon sykdom. Kontakt Frambu på telefon 64 85 60 00 (http://www.frambu.no).

Andre betegnelser for "Danon sykdom"

Engelsk

  • Danon disease, Lysosomal-associated membrane protein 2, LAMP2

Dansk

  • Danon sygdom

Svensk

  • Danons sjukdom
  • LAMP2
  • Lysosomassocierat membranprotein 2

Finsk

  • Danonin tauti

Informasjon (diagnose)

Informasjon og diagnosebeskrivelsene er lenker til eksterne Internettsider.

En diagnose kan ha flere navn, både på norsk og de andre språkene. En liste over disse finner du på slutten av siden


Finner du ikke det du leter etter, ring Servicetelefonen i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 800 41 710 eller bruk epost (sjeldne-diagnoser@ous-hf.no)

Støttet av Nordisk Ministerråd Nordisk ministerråd