Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser

Velg i alfabetisk diagnoseliste

Diagnose:

Mitokondriell respirasjonskjededefekt; kompleks II (Succinate coQ reductase deficiency)

Andre betegnelser for "Mitokondriell respirasjonskjededefekt; kompleks II"

Engelsk

  • Deficiency of the mitochondrial respiratory chain complex II
  • Complex II deficiency
  • Succinate coQ reductase deficiency

Dansk

  • Kompleks II-defekt
  • Succinat-dehydrogenase-mangel

Svensk

  • Mitokondriell sjukdom med komplex 2 defekt

Informasjon (diagnose)

Informasjon og diagnosebeskrivelsene er lenker til eksterne Internettsider.

En diagnose kan ha flere navn, både på norsk og de andre språkene. En liste over disse finner du på slutten av siden


Finner du ikke det du leter etter, ring Servicetelefonen i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 800 41 710 eller bruk epost (sjeldne-diagnoser@ous-hf.no)

Støttet av Nordisk Ministerråd Nordisk ministerråd