Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser

Velg i alfabetisk diagnoseliste

Diagnose:

Glykogenose type VII (Tarui disease, Glycogenosis type VII, Phosphofructokinase deficiency, Glycogen storage disease VII)

Informasjon/Diagnosebeskrivelser

Beklager, men det finnes ingen norsk informasjon om denne diagnosen. Vennligst ta kontakt med ett av de andre nordiske senterne.

Andre betegnelser for "Glykogenose type VII"

Norsk

  • Tarui sykdom

Engelsk

  • Tarui disease, Glycogenosis type VII, Phosphofructokinase deficiency, Glycogen storage disease VII

Dansk

  • Glykogenose type VII
  • Fosfofruktokinasemangel
  • Taruis sygdom

Svensk

  • Taruis sjukdom
  • Fosfofruktokinasbrist
  • Glykogenos typ VII

Informasjon (diagnose)

Informasjon og diagnosebeskrivelsene er lenker til eksterne Internettsider.

En diagnose kan ha flere navn, både på norsk og de andre språkene. En liste over disse finner du på slutten av siden


Finner du ikke det du leter etter, ring Servicetelefonen i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 800 41 710 eller bruk epost (sjeldne-diagnoser@ous-hf.no)

Støttet av Nordisk Ministerråd Nordisk ministerråd