Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser

Velg i alfabetisk diagnoseliste

Diagnose:

Hypoparathyroidisme

Informasjon/Diagnosebeskrivelser

Beklager, men det finnes ingen norsk informasjon om denne diagnosen. Vennligst ta kontakt med ett av de andre nordiske senterne.

Andre betegnelser for "Hypoparathyroidisme"

Norsk

  • Isolert hypoparathyroidisme

Engelsk

  • Hypoparathyroidism, Familial isolated hypoparathyroidism, X-linked recessive hypoparathyroidism, Familial hypocalcaemia with hypercalciuria

Dansk

  • Hypoparathyreoidisme, isoleret
  • Isoleret hypoparathyreoidisme

Svensk

  • Hypoparatyreoidism
  • Familjär hypokalcemi med hyperkalciuri
  • Familjär isolerad hypoparatyreoidism
  • X-kromosombunden recessiv hypoparatyreoidism

Informasjon (diagnose)

Informasjon og diagnosebeskrivelsene er lenker til eksterne Internettsider.

En diagnose kan ha flere navn, både på norsk og de andre språkene. En liste over disse finner du på slutten av siden


Finner du ikke det du leter etter, ring Servicetelefonen i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 800 41 710 eller bruk epost (sjeldne-diagnoser@ous-hf.no)

Støttet av Nordisk Ministerråd Nordisk ministerråd