Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser

Velg i alfabetisk diagnoseliste

Diagnose:

Hereditær myopati med laktisk acidose (Hereditary myopathy with lactic acidosis)

Informasjon/Diagnosebeskrivelser

Beklager, men det finnes ingen norsk informasjon om denne diagnosen. Vennligst ta kontakt med ett av de andre nordiske senterne.

Kontaktmuligheter

Beklager, rarelink kjenner ikke til norsk forening eller kontaktperson for denne diagnosen. Prøv gjerne en av de andre nordiske lenkene.

Notater

Det er ikke utarbeidet egen informasjon om denne tilstanden på Norsk. Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger og Nevromuskulært kompetansesenter gir tilbud til medfødte muskelsykdommer. Ellers kan Helsedirektoratet kontaktes på servicetelefon 800 41 710

Andre betegnelser for "Hereditær myopati med laktisk acidose"

Norsk

  • Linderholms myopati

Engelsk

  • Hereditary myopathy with lactic acidosis

Dansk

Svensk

  • Linderholms myopati
  • Hereditary myopathy with lactic acidosis
  • HML
  • Iron sulphur cluster deficiency myopathy
  • ISCU-myopati
  • Myopathy with exercise intolerance (Swedish type)

Finsk

Islandsk

Informasjon (diagnose)

Informasjon og diagnosebeskrivelsene er lenker til eksterne Internettsider.

En diagnose kan ha flere navn, både på norsk og de andre språkene. En liste over disse finner du på slutten av siden


Finner du ikke det du leter etter, ring Servicetelefonen i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 800 41 710 eller bruk epost (sjeldne-diagnoser@ous-hf.no)

Støttet av Nordisk Ministerråd Nordisk ministerråd