Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser

Velg i alfabetisk diagnoseliste

Diagnose:

Familiære thorakale aortaaneurismer og disseksjoner (FTAAD) (HTAAD)

Informasjon/Diagnosebeskrivelser

Kontaktmuligheter

Andre betegnelser for "Familiære thorakale aortaaneurismer og disseksjoner (FTAAD)"

Norsk

  • FTAAD
  • HTAAD

Engelsk

Informasjon (diagnose)

Informasjon og diagnosebeskrivelsene er lenker til eksterne Internettsider.

En diagnose kan ha flere navn, både på norsk og de andre språkene. En liste over disse finner du på slutten av siden


Finner du ikke det du leter etter, ring Servicetelefonen i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 800 41 710 eller bruk epost (sjeldne-diagnoser@ous-hf.no)

Støttet av Nordisk Ministerråd Nordisk ministerråd