Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser

Velg i alfabetisk diagnoseliste

Diagnoselisten

Vis diagnoselisten på følgende språk:

Diagnoser, O

Informasjon

Informasjonen og diagnosebeskrivelsene kan finnes via lenker på disse sidene til eksterne nettressurser (utenfor rarelink).

En diagnose kan være oppført under flere navn, på engelsk og/eller de nordiske språk.

Støttet av Nordisk Ministerråd Nordisk ministerråd