Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser

Velg i alfabetisk diagnoseliste

Rarelink.no

Dette er en lenkesamling for sjeldne diagnoser. Rarelink er en god kilde til kvalifisert informasjon for både brukere og fagpersoner.

Opplysningene som gis på www.rarelink.no må ikke brukes i stedet for kontakt med lege.
Gå til diagnoselisten »

Kontaktmuligheter

Illustrasjonsfoto

Det er kontaktmuligheter for personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende gjennom brukerorganisasjoner i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

Gå via alfabetet øverst på siden for å se hvilke kontaktmuligheter som finnes for den enkelte diagnose.

Det er også kontaktmuligheter gjennom det europeiske nettverket Rare Connect

Få mer informasjon her »

Støttet av Nordisk Ministerråd Nordisk ministerråd