Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser

Velg i alfabetisk diagnoseliste

Pasient-/brukerforeninger

Illustrasjonsfoto

Pasient-/brukerforeninger i Norden

For sjeldne diagnoser

Ved hver diagnose i diagnoselisten fremgår det om det finnes en pasientforening i henholdvis Norge, Sverige og/eller Danmark som du kan kontakte.

Kanskje du kan ha glede av å kontakte en pasientforening i et av de andre to landene dersom det ikke finnes en forening i ditt eget land. Alternativt kan du melde deg til den danske kontaktordningen.

Gå via alfabetet øverst på siden og se hvilke kontaktmuligheter som finnes for den diagnosen du er interesseret i.

Den danske kontaktordningen

Illustrasjonsfoto

Andre kontaktmuligheter

Kontaktordningen i Danmark er overført til Sjældnenetværket www.sjaeldnediagnoser.dk

Støttet av Nordisk Ministerråd Nordisk ministerråd